Vem blir Årets Skogsbruksentreprenör i Svenskfinland?

Skogskultur årets Finlandssvenska skogsbruksentreprenör 1

Det är igen dags för tävlingen Årets skogsentreprenör i Svenskfinland!


Vem som helst, skogsproffs eller glad amatör, kan nu nominera en eller flera kandidater. Man kan också nominera kandidater tillsammans. De viktigaste kriterierna för att kunna nomineras är att personen jobbar som företagare i skogen, till exempel med skogsmaskiner eller grävmaskiner. Men tävlingen omfattar givetvis också personer, som jobbar med till exempel motorsåg, röjsåg eller annan lättare utrustning. Bolagsformen spelar ingen roll.


Dessutom fäster juryn vikt vid att personen, eller bolaget, har ett välrenommerat tekniskt kunnande och kunskaper i bland annat skogs- och naturvård samt arbetarskydd och säkerhet. Det är nu sjunde gången Föreningen för Skogskultur r.f. ordnar tävlingen Årets skogsbruksentreprenör som sakta ökat i popularitet. I fjol segrade skogsmaskinsentreprenör firma Mauri Verhola i Pojo.


Vi tycker det är väldigt angeläget att lyfta våra skogsbruksentreprenörer! Sänd därför redan IDAG in fritt formulerade förslag på entreprenörer som jobbar med manuellt skogsarbete, maskiner eller transporter. Det är speciellt viktigt att motivera varför personen, eller företaget, förtjänar utmärkelsen. Här gäller det inte enbart att berätta vad arbetet och uppdragen gäller. Även kvaliteten på arbetet och till exempel förmågan att hantera kunderna är av betydelse. Kom också ihåg att uppge kontaktuppgifter för både entreprenören och dig själv.


Årets skogsentreprenör i Svenskfinland premieras med ett presentkort. Dessutom presenteras entreprenören i Skogsbruket genom en personintervju. Också personen som nominerat vinnaren premieras. Skicka in ditt förslag med motiveringar senast den 20 oktober 2023!


Skicka in förslaget på: foreningen.for.skogskultur@gmail.com

Tilläggsinformation: verksamhetsledare Daniela Andersson, telefon 0400-414082

Juryn för tävlingen Årets Skogsbruksentreprenör består av styrelsen för Föreningen för Skogskultur r.f.


Bilder: Daniela Andersson + Adobe Stock