046 536 5400

Ta kontakt

Ansökan om medlemskap

Föreningen för Skogskulturs uppgift är att främja skogsbruket i Svenskfinland. Till verksamheten hör bland annat att ge ut tidskriften Skogsbruket, möjliggöra skogliga exkursioner och evenemang samt bevilja reseunderstöd till finlandssvenska grundskolor för skogliga utfärder. Föreningen delar också ut pris och stipendier.

Medlemsavgiften är 15 € per år.

Som medlem i Föreningen för Skogskultur r.f. får du ett medlemsbrev med aktuell information en gång per år.

    Ta kontakt

    posti@kaustisenjasenkorjaus.fi

    Skogsstigen 4
    10210 INGÅ