Tidningen Skogsbruket 2024 nr 2 Pärm
Välkommen till

Tidningen Skogsbruket

Skogsbruket är ett unikt magasin för dagens skogsbrukare och -ägare. Tidningen ges ut av Föreningen för Skogskultur r.f. sedan år 1931. Föreningen i sin tur grundades redan år 1910. Skogsbruket är Finlands enda obundna svenskspråkiga skogstidning för privatskogsbruket. Föreningen och Skogsbruket värnar om skogen, skogsägarna och skogsproffsen. 

Tyngdpunkten läggs vid frågor som är viktiga ur privatskogsbrukets synvinkel så som läget på virkesmarknaden, skogsvård, skogsekonomi, naturhänsyn, bioenergi, teknik och färska forskningsrön, intressanta personintervjuer och mycket mer.  Skogsbruket har en stark identitet som enda oberoende i sitt slag med en sammanhållande kraft som spelar en roll för finlandssvenska skogsägare.

Skogsbruket utkommer 6 gånger per år – 52 sidor per nummer!

Välkommen till

Tidningen Skogsbruket

Skogsbruket är ett unikt magasin för dagens skogsbrukare och -ägare. Tidningen ges ut av Föreningen för Skogskultur r.f. sedan år 1931. Föreningen i sin tur grundades redan år 1910. Skogsbruket är Finlands enda obundna svenskspråkiga skogstidning för privatskogsbruket. Föreningen och Skogsbruket värnar om skogen, skogsägarna och skogsproffsen. 

Tyngdpunkten läggs vid frågor som är viktiga ur privatskogsbrukets synvinkel så som läget på virkesmarknaden, skogsvård, skogsekonomi, naturhänsyn, bioenergi, teknik och färska forskningsrön, intressanta personintervjuer och mycket mer.  Skogsbruket har en stark identitet som enda oberoende i sitt slag med en sammanhållande kraft som spelar en roll för finlandssvenska skogsägare.

Skogsbruket utkommer 6 gånger per år – 52 sidor per nummer!

Nytt digitalt format!

Skogsbruket tar ett stort steg in i framtiden genom att nu erbjuda läsarna möjligheten att ta del av sitt omtyckta innehåll i digital form. Tidningen, som tidigare endast varit tillgänglig i tryckt format, lanserar nu en digital version för att möta den växande efterfrågan på digitala medieplattformar. 

skogsbruket-e-tidning

Senaste ledaren i skogsbruket av

Ordförande Björn Stenmark

I Skogsbruket 2 / 2024

En lång vinter

Vintern har satt oss människor på prov, men också bjudit på goda väderförhållanden för att utföra avverkningar på svårtillgängliga marker. Trots utmanande tider med sämre förutsättningar på marknaden har åtgången på virke varit helt okej, vilket är en positiv sak för skogsägare.