046 536 5400

Ta kontakt

Historik

En förening med anor

Föreningen för Skogskultur grundades på Societetshuset i Helsingfors den 15 december 1910. Under mötet godkändes stadgarna, vars första paragraf angav föreningens syfte:

”Föreningen har till ändamål att i de vid Bottniska och Finska viken belägna kusttrakterna samt därvarande skärgård praktiskt befrämja skogskultur, samt i mån av tillgångar utsträcka sin verksamhet även till andra delar av Finland”.

I de nuvarande stadgarna är syftemålet detsamma med tillägg om allsidig befrämjande av skogsbruket samt upplysnings- och informationsverksamhet.

Skoglig institution för Svenskfinland

På ett möte i Vasa år 1921, dryftades för första gången på allmänt möte frågan om att göra Föreningen för Skogskultur till en skoglig institution för hela svenska Finland.

På föreningens årsmöte år 1926 gällde den viktigaste frågan ett förslag till stadgeändring om att förening är en centralförening för svenskfolkets i Finlands skogsintressen.

Då föreningen samma år också erhöll sitt första statsanslag, innebar det ett officiellt erkännande för att föreningens verksamhet var värdefull för skogsvårdens befrämjande i vårt land.


Centralskogssällskapet tar form

Den 11 maj 1928 godkände Riksdagen Lagen on enskilda skogar och Statsrådet beslöt att Föreningen för Skogskultur skulle fungera som Centralskogssällskap för Helsingfors och Vasa skogsvårdsnämnder.

År 1947 beslöt man att förkorta föreningens namn till Centralskogssällskapet Skogskultur r.f.

Vid årsskiftet 1968 överfördes enligt Lag om skogsnämnder centralskogssällskapets uppgifter på Centralskogsnämnden Skogskultur. Därförinnan hade det forna sällskapet ändrat sitt namn och sina stadgar och fortsätter som en fullt självständig förening under namnet Föreningen för Skogskultur r.f.

Har du frågor gällande föreningen?
Skriv åt oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Ta kontakt

posti@kaustisenjasenkorjaus.fi

Skogsstigen 4
10210 INGÅ