Böcker

Föreningen för Skogskultur rf. har ett antal böcker till salu. Skog må icke skövlas är föreningens jubileumsskrift. Granfrönas uppbrott är forskaren och läraren, professor Erkki K. Kalelas vackra och underhållande bok för alla åldrar. Fyll i formuläret om du vill beställa en bok eller skicka  e-post till föreningen.

Skogsbrukets handbok

En ny reviderad upplaga av Skogsbrukets Handbok utkommer i augusti! Beställ ditt exemplar redan idag!

skogsbranschens och speciellt skogsbruksläroanstalternas begäran har Föreningen för Skogskultur beställt en ny svensk översättning av den klassiska handboken. En svensk version har inte utkommit sedan 2015 och är slut i lager sedan flera år. En ny uppdaterad upplaga på svenska gagnar inte bara studerande inom natur- och skogsbruk utan även informationstörstande skogsägare. Mycket har hänt sedan senaste utgåva så alla detaljerangående den nya stödreformen och andra förnyelser har uppdaterats fullständigt. Även gallringsmallarna har reformerats.

Skogsbrukets handbok handlar om skogsbruk och skogsskötsel ur privatskogsbrukets synvinkel. Skogsbrukets Handbok är ett lexikon och en verklig ”skogsbibel” med allt från grunderna i god skogsskötsel och skogsförnyelse till generationsväxling och lönsamhet.

Översättningen är gjord av Romi Rancken.

Skogsbrukets Handbok pärm

Pris: 50 euro.

På priset tillkommer postningskostnader (1 st bok = 7 euro). Portot bestäms utgående från paketets storlek och vikt.

För studerande inom skogsbranschen som själva bör skaffa Handboken som obligatorisk kurslitteratur erbjuder vi 50% rabatt, dvs 25 euro, mot uppvisande av giltigt studieintyg. Vi rekommenderar att man gör en gruppbeställning per årskurs så sparar ni in på postkostnaderna.  

Beställningens faktura sänds till din e-post, håll utkik och titta i skräpkorgen om fakturan inte dykt upp. Observera att vi uppbär avgift för icke inlösta paket.

Skogsbrukets Handbok är utgiven med stöd av Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr, Finlands Skogsstiftelse och Föreningen Konstsamfundet.

Skog må icke skövlas

Föreningen för Skogskulturs jubileumsskrift högtidlighåller föreningens jubileumsår och hedrar alla dem som arbetat för föreningens syften.

Boken handlar om föreningens många skeden under dess 100-åriga verksamhet. Den historiska delen är skriven av Bertel Widjeskog. Anekdoterna från fältet har berättats av skogsfackmän och är illustrerade av Torolf Finnbäck. Det högklassiga svartvita bildmaterialet är från Torsten Ranckens bildsamling.

Berättad av Viking Björkell:
Arkiater Arvo Ylppö ägde skog i Strömfors. Jag hade planerat en skogsdikning där, och Ylppö kom ut för att diskutera dikningen. Med hade han sin fru och deras baby. De bjöd oss skogskarlar på te, och Ylppö sade: – Om ni vill ha mjölk i ert te får ni tala med min fru.

Boken med hårda pärmar har 100 sidor.

Pris: 15  euro + porto
(För medlemmar i Föreningen för Skogskultur 10 euro).

Granfrönas uppbrott

Boken skildrar granfrönas resa från kotte till växtplats. Fröna ger sig ut på en spännande resa mot okänt mål. Den underhållande och uttrycksfulla sagan håller också rent vetenskapligt.

Boken med hårda pärmar har 40 sidor.

Pris: 15 euro + porto

Beställning

Vill du beställa böcker? Fyll i formuläret nedan, så skickar vi böckerna åt dig per post inom kort.