Tidningen Skogsbruket

Priser & beställningsvillkor

Helårsprenumerationer

Vi kommer att så långt som möjligt frångå pappersfakturor på grund av skenande postkostnader. Om du fortfarande får en pappersfaktura och vill få den elektroniskt så vänligen meddela din e-postadress till skogsbruket@atex.com eller ring Atex som sköter våra prenumerationsärenden 03-42465396. Eller gå in via din nätbank och gör avtal om e-faktura. För pappersfakturor debiteras i fortsättningen en avgift på 10 euro.

Prenumerationsavgiften är avdragsgill i skogsbeskattningen.

Prenumerationer

Alla prenumerationer på tidningen Skogsbruket är tillsvidareprenumerationer, dvs. fortlöpande tills de sägs upp. Prenumerationen förnyas automatiskt; vid utgående prenumerationstid skickas en förnyelseförfrågan i form av en faktura ut, genom att betala denna faktura fortsätter prenumerationen enligt prenumerationsperioden på fakturan.

Vid uppsägningar löper prenumerationen perioden ut. Återbetalning av återstående prenumerationsavgift görs inte.

Prenumerationsavgifter

Prenumerationsavgifterna fastställs vanligen för ett år i taget så att de nya prislistorna träder i kraft för prenumerationsperioder som startar efter årsskiftet. Priset för prenumerationen är det pris som är gällande när prenumerationsperioden startas. Det betyder också att tidningen har rätt att uppbära den nya avgiften när en ny period påbörjas utan att särskilt meddela därom åt prenumeranten. Ifall prenumeranten inte godkänner den nya avgiften har han rätt att säga upp prenumerationen.

Utgivning

Skogsbruket utkommer med 6 nummer per år med 52 sidor per nummer. Tidningen utkommer under 2024 enligt följande:

  • 1/24 – 26.2.2024

  • 2/24 – 22.4.2024

  • 3/24 – 17.6.2024

  • 4/24 – 2.9.2024

  • 5/24 – 28.10.2024

  • 6/24 – 23.12.2024

Prenumerantuppgifter

Uppgifter om prenumeranten lagras i tidningens prenumerations- och kundregister och används för upprätthållande samt skötsel av kundförhållandet. Tidningen har rätt att använda dessa uppgifter för välgrundade behov såsom marknadsföring och olika typer av undersökningar.