046 536 5400

Ta kontakt

Grävmaskinsförare Karl-Gustav Lindh prisbelönades för sitt arbete. (Foto: Johannes Tervo)

Grävmaskinsförare fick pris

Årets skogsbruksentreprenör i Svenskfinland 2020 heter Karl-Gustav Lindh. Styrelsen för Föreningen för Skogskultur utsåg Lindh i början av oktober. Den 19 oktober överräckte föreningens viceordförande Robert Lindqvist priset, ett Uittokalusto-presentkort på 200 euro till Lindh på hans arbetsfält i Söderby, Kronoby.

Lindh är grävmaskinsentreprenör, med skogsdikning som specialitet. Han verkar i norra Österbotten, där han också reparerar skogsvägar och bereder mark

Att Karl-Gustav Lindh är uppskattad och kunnig visar att tre personer, var för sig, nominerade honom för titeln. Motiveringarna innehöll gott om superlativer. Förutom för sin yrkeskunskap får han eloger för sin noggrannhet och sitt goda humör. Endast två andra personer var på förslag för titeln.

Föreningen för Skogskultur delade i år ut utmärkelsen för fjärde gången.

Tidningen Skogsbruket publicerar en intervju med Karl-Gustav Lindh i nummer 8/2020 som kommer ut den 15 december.


Föreningen för Skogskultur r.f.

Föreningen för Skogskultur jobbar för att på alla sätt främja det finlandssvenska skogsbruket. Tyngdpunkten ligger på att sprida information till barn, unga, skogsägare och skogsfackmän.

Skogskulturs främsta verksamhet är att ge ut tidningen Skogsbruket samt bevilja reseunderstöd till grundskolor som gör skogsutfärder. Vi beviljar också olika stöd och stipendier för 4H, studerande och skogsfackmän, se Ansökningar.


 1. Bland flera kandidater till värdiga vinnare har Föreningen för Skogskultur rf:s styrelse valt Christian Blomqvist från Kimito till Årets skogsentreprenör i Svenskfinland 2019. prisutdelningen skedde i Axxell Brusaby där också skolans elever från skogs- och lantbrukslinjerna deltog.

 2. Skogskulturs sommarexkursion till Kimitoön 3.6 – 4.6.2020

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Föreningen för Skogskultur beviljar reseunderstöd till svenskspråkiga låg- och högstadieskolor. Stödet är avsett för resekostnader som uppstår i samband med utfärder eller studiebesök med skogsbruk som tema.
Principerna för beviljande av reseunderstöd samt ansöknings- och redovisninblanketter på www.skogskultur.fi/understod-stipendier/
... See MoreSee Less

Föreningen för Skogskultur beviljar reseunderstöd till svenskspråkiga låg- och högstadieskolor. Stödet är avsett för resekostnader som uppstår i samband med utfärder eller studiebesök med skogsbruk som tema.
Principerna för beviljande av reseunderstöd samt ansöknings- och redovisninblanketter på www.skogskultur.fi/understod-stipendier/

Nu kommer vintern med förhopningsvis goda avverkningsförhållanden i alla delar av landet!
Njut av vinterbilder från Österbotten och östra Nyland.
... See MoreSee Less

Nu kommer vintern med förhopningsvis goda avverkningsförhållanden i alla delar av landet! 
Njut av vinterbilder från Österbotten och östra Nyland.Image attachment

Föreningen för Skogskultur och tidningen Skogsbruket önskar alla ett Gott Nytt År!
Besök gärna vår hemsida www.skogskultur.fi och beställ t.ex. ett provexemplar av Skogsbruket www.skogsbruket.fi/prenumerera/
... See MoreSee Less

Föreningen för Skogskultur och tidningen Skogsbruket önskar alla ett Gott Nytt År!
Besök gärna vår hemsida www.skogskultur.fi och beställ t.ex. ett provexemplar av Skogsbruket www.skogsbruket.fi/prenumerera/

Föreningen för Skogskultur tillönskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2021. ... See MoreSee Less

Föreningen för Skogskultur tillönskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2021.
Se mera

Historik

En förening med anor

Föreningen för Skogskultur grundades vid Societetshuset i Helsingfors den 15 december 1910. Under mötet godkändes stadgarna, vars första paragraf angav föreningens syfte:

”Föreningen har till ändamål att i de vid Bottniska och Finska viken belägna kusttrakterna samt därvarande skärgård praktiskt befrämja skogskultur, samt i mån av tillgångar utsträcka sin verksamhet även till andra delar av Finland”.

I de nuvarande stadgarna är syftemålet detsamma med tillägg om allsidig befrämjande av skogsbruket samt upplysnings- och informationsverksamhet.



Tidningen Skogsbruket

Facktidning för privatskogsbruket

Skogsbruket ges ut av Föreningen för Skogskultur r.f. sedan år 1931. Skogsbruket är en specialtidskrift för dagens skogsbrukare och -ägare. Den skriver om privatskogsbruket ur de flesta synvinklar. Den rapporterar också om naturvård, forskning och utvecklingen inom skogsindustrin.


Ta kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om verksamheten. 

Styrelsen

Ordförande Tomas Landers, tfn 050 350 0760
tomas.landers@skogssallskapet.fi

Viceordförande Robert Lindqvist, tfn 0400 269 879
robert.lindqvist@upm.com

Sekreterare Inge-Maj Boström, tfn 046 536 5400
foreningen.for.skogskultur@gmail.com 

Medlem Sofia Kronberg, tfn 050 355 1201
sofia.kronberg@gmail.com

Medlem Robert Lindholm, tfn 040 509 5934
tr.lindholm@gmail.com

Medlem Siv Vesterlund-Karlsson, tfn 044 725 7570
siv.vesterlund.karlsson@gmail.com

Suppleant Sune Haga, tfn 050 460 4778
ssghaga@gmail.com

Suppleant Martin Sjölind, tfn 050 581 1763
martin.sjolind@skogscentralen.fi

Suppleant Danne Mattsson, tfn 050 541 2556
danne.mattsson@upm.fi

Suppleant Kåre Pihlström, tfn 044 511 6306
kare.pihlstrom@forestal.fi

Kassaförvaltare Magnus Grönholm, tfn 09 211 442
magnus.gronholm@kolumbus.fi

Föreningen för Skogskulturs stadgar (pdf, 90 kb)

  Bli medlem!

  Om du vill ansöka om medlemskap, fyll i ansökningsblanketten HÄR.

  Vill du ha närmare information om föreningen, ta kontakt med oss:

  Föreningen för Skogskultur r.f. 
  C/O Inge-Maj Boström

  +358 46 536 5400

  foreningen.for.skogskultur
  @gmail.com

  Skogsstigen 4
  10210 INGÅ

  Ta kontakt

  posti@kaustisenjasenkorjaus.fi

  Skogsstigen 4
  10210 INGÅ