046 536 5400

Ta kontakt

Föreningen för skogskultur Arsmote_Siv_21.01.2021

Föreningen för Skogskultur r.f. håller sitt stadgeenliga årsmöte fredagen den 23.4.2021 klockan 9.00 på distans via MS Teams.

Anmälan om deltagande senast den 19.4.2021 per e-post på adressen foreningen.for.skogskultur@gmail.com

Styrelsen

OBS!
På grund av Covid-19 pandemin är Sommarexkursionen uppskjuten till försommaren 2022.


Föreningen för Skogskultur r.f.

Föreningen för Skogskultur jobbar för att på alla sätt främja det finlandssvenska skogsbruket. Tyngdpunkten ligger på att sprida information till barn, unga, skogsägare och skogsfackmän.

Skogskulturs främsta verksamhet är att ge ut tidningen Skogsbruket samt bevilja reseunderstöd till grundskolor som gör skogsutfärder. Vi beviljar också olika stöd och stipendier för 4H, studerande och skogsfackmän, se Ansökningar.


 1. Bland flera kandidater till värdiga vinnare har Föreningen för Skogskultur rf:s styrelse valt Christian Blomqvist från Kimito till Årets skogsentreprenör i Svenskfinland 2019. prisutdelningen skedde i Axxell Brusaby där också skolans elever från skogs- och lantbrukslinjerna deltog.

 2. Skogskulturs sommarexkursion till Kimitoön 3.6 – 4.6.2020

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Testa en tidskrift - beställ ett provexemplar av Skogsbruket www.skogsbruket.fi/prenumerera/Bra känsla när postlådan är fylld av tidskrifter! 🙌
Missa inte kampanjen Testa en tidskrift som sätter ingång måndagen den 12 april. Under hela nästa vecka har du möjlighet att beställa hem ett provexemplar av en finlandssvensk tidskrift.
Testa något nytt #testaentidskrift!
... See MoreSee Less

Testa en tidskrift - beställ ett provexemplar av Skogsbruket www.skogsbruket.fi/prenumerera/

Läs tidigare nummer!
Har du förlagt gamla nummer av Skogsbruket? På Skogsbrukets webbplats, www.skogsbruket.fi/arkiv/ kan du läsa alla tidningar från 2018 och 2019 i pdf-format. Där finns också tidningsnumren 1 - 6 från 2020. Tidningarna laddas upp ett halvt år efter utgivningsdagen.
... See MoreSee Less

Läs tidigare nummer!
Har du förlagt gamla nummer av Skogsbruket? På Skogsbrukets webbplats, www.skogsbruket.fi/arkiv/ kan du läsa alla tidningar från 2018 och 2019 i pdf-format. Där finns också tidningsnumren 1 - 6 från 2020. Tidningarna laddas upp ett halvt år efter utgivningsdagen.

Föreningen för Skogskultur beviljar reseunderstöd till svenskspråkiga låg- och högstadieskolor. Stödet är avsett för resekostnader som uppstår i samband med utfärder eller studiebesök med skogsbruk som tema.
Principerna för beviljande av reseunderstöd samt ansöknings- och redovisninblanketter på www.skogskultur.fi/understod-stipendier/
... See MoreSee Less

Föreningen för Skogskultur beviljar reseunderstöd till svenskspråkiga låg- och högstadieskolor. Stödet är avsett för resekostnader som uppstår i samband med utfärder eller studiebesök med skogsbruk som tema.
Principerna för beviljande av reseunderstöd samt ansöknings- och redovisninblanketter på www.skogskultur.fi/understod-stipendier/
Se mera

Historik

En förening med anor

Föreningen för Skogskultur grundades vid Societetshuset i Helsingfors den 15 december 1910. Under mötet godkändes stadgarna, vars första paragraf angav föreningens syfte:

”Föreningen har till ändamål att i de vid Bottniska och Finska viken belägna kusttrakterna samt därvarande skärgård praktiskt befrämja skogskultur, samt i mån av tillgångar utsträcka sin verksamhet även till andra delar av Finland”.

I de nuvarande stadgarna är syftemålet detsamma med tillägg om allsidig befrämjande av skogsbruket samt upplysnings- och informationsverksamhet.Tidningen Skogsbruket

Facktidning för privatskogsbruket

Skogsbruket ges ut av Föreningen för Skogskultur r.f. sedan år 1931. Skogsbruket är en specialtidskrift för dagens skogsbrukare och -ägare. Den skriver om privatskogsbruket ur de flesta synvinklar. Den rapporterar också om naturvård, forskning och utvecklingen inom skogsindustrin.


Ta kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om verksamheten. 

Styrelsen

Ordförande Tomas Landers, tfn 050 350 0760
tomas.landers@skogssallskapet.fi

Viceordförande Robert Lindqvist, tfn 0400 269 879
robert.lindqvist@upm.com

Sekreterare Inge-Maj Boström, tfn 046 536 5400
foreningen.for.skogskultur@gmail.com 

Medlem Sofia Kronberg, tfn 050 355 1201
sofia.kronberg@gmail.com

Medlem Robert Lindholm, tfn 040 509 5934
tr.lindholm@gmail.com

Medlem Siv Vesterlund-Karlsson, tfn 044 725 7570
siv.vesterlund.karlsson@gmail.com

Suppleant Sune Haga, tfn 050 460 4778
ssghaga@gmail.com

Suppleant Martin Sjölind, tfn 050 581 1763
martin.sjolind@skogscentralen.fi

Suppleant Danne Mattsson, tfn 050 541 2556
danne.mattsson@upm.fi

Suppleant Kåre Pihlström, tfn 044 511 6306
kare.pihlstrom@forestal.fi

Kassaförvaltare Magnus Grönholm, tfn 09 211 442
magnus.gronholm@kolumbus.fi

Föreningen för Skogskulturs stadgar (pdf, 90 kb)

  Bli medlem!

  Om du vill ansöka om medlemskap, fyll i ansökningsblanketten HÄR.

  Vill du ha närmare information om föreningen, ta kontakt med oss:

  Föreningen för Skogskultur r.f. 
  C/O Inge-Maj Boström

  +358 46 536 5400

  foreningen.for.skogskultur
  @gmail.com

  Skogsstigen 4
  10210 INGÅ

  Ta kontakt

  posti@kaustisenjasenkorjaus.fi

  Skogsstigen 4
  10210 INGÅ