046 536 5400

Ta kontakt

Björn Stenmark – ny ordförande

Björn Stenmark – ny ordförande

Mitt namn är Björn Stenmark och jag har tagit över som ordförande efter Forstmästare Tomas Landers för Föreningen för Skogskultur. Är bosatt i Jakobstad och jobbar till vardags som kundchef på Skogscentralens södra serviceområde.  Jag ser det som ett fint uppdrag att fortsätta jobbet som gjorts inom föreningen för skogskultur. Med den debattkultur som råder för tillfället så finns det plats för en faktabaserad diskussion och syn på skogliga frågor ur ett finlandssvenskt perspektiv. På det sättet ser jag att jag vill jobba vidare med de föresatser som gjordes när föreningen grundades.

Under den närmsta tiden kommer jag att sätta mig in i föreningens verksamhet och på det sätt arbeta mig in i denna nya roll. Information till barn och ungdomar om skogs och skogsbruk ligger mig varmt om hjärtat. I min tidigare arbetsroll på Skogscentralen har jag tillsammans med kollegor på Skogscentralen och andra skogliga organisationer ordnat otaliga dagar för skolor. Det avbrott det innebär för barn och ungdomar att komma ut i skogen och bekanta sig med den tillgång skogen erbjuder är värdefull. Än idag stöter jag på barn som numera är fullvuxna och påminner mig om att de kommer ihåg när jag var ut i skogen med dem i tiderna.

Tidningen Skogsbruket har kommit ut sedan 1930 och jag ser ett värde i att den även i framtiden utkommer i någon form. De första digitala stegen har redan tagits. Nu styr tekniken och prenumeranterna den fortsatta utvecklingen. Det viktiga är att leverera fakta och kunskap, oberoende av medieform. Är även öppen för nya former av media för att nå ut med skoglig information i svenskbygderna.


Föreningen för Skogskultur r.f.

Föreningen för Skogskultur jobbar för att på alla sätt främja det finlandssvenska skogsbruket. Tyngdpunkten ligger på att sprida information till barn, unga, skogsägare och skogsfackmän.

Skogskulturs främsta verksamhet är att ge ut tidningen Skogsbruket samt bevilja reseunderstöd till grundskolor som gör skogsutfärder. Vi beviljar också olika stöd och stipendier för 4H, studerande och skogsfackmän, se Ansökningar.


 1. Bland flera kandidater till värdiga vinnare har Föreningen för Skogskultur rf:s styrelse valt Christian Blomqvist från Kimito till Årets skogsentreprenör i Svenskfinland 2019. prisutdelningen skedde i Axxell Brusaby där också skolans elever från skogs- och lantbrukslinjerna deltog.

 2. Skogskulturs sommarexkursion till Kimitoön 3.6 – 4.6.2020

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

På årsmötet den 23.4.2021 valdes Björn Stenmark till föreningens nya ordförande. I styrelsen fortsätter Robert Lindqvist som viceordförande och Siv Vesterlund-Karlsson, Robert Lindholm samt Sofia Kronberg som ordinarie medlemmar. Mickel Nyström valdes till sakkunnig skogsägarrepresentant.
Läs mera om föreningens nya ordförande på www.skogskultur.fi
... See MoreSee Less

På årsmötet den 23.4.2021 valdes Björn Stenmark till föreningens nya ordförande. I styrelsen fortsätter Robert Lindqvist som viceordförande och Siv Vesterlund-Karlsson, Robert Lindholm samt Sofia Kronberg som ordinarie medlemmar. Mickel Nyström valdes till sakkunnig skogsägarrepresentant.
Läs mera om föreningens nya ordförande på www.skogskultur.fi

Comment on Facebook

Heja Björn&Co!

Testa en tidskrift - beställ ett provexemplar av Skogsbruket www.skogsbruket.fi/prenumerera/Bra känsla när postlådan är fylld av tidskrifter! 🙌
Missa inte kampanjen Testa en tidskrift som sätter ingång måndagen den 12 april. Under hela nästa vecka har du möjlighet att beställa hem ett provexemplar av en finlandssvensk tidskrift.
Testa något nytt #testaentidskrift!
... See MoreSee Less

Testa en tidskrift - beställ ett provexemplar av Skogsbruket www.skogsbruket.fi/prenumerera/
Se mera

Historik

En förening med anor

Föreningen för Skogskultur grundades vid Societetshuset i Helsingfors den 15 december 1910. Under mötet godkändes stadgarna, vars första paragraf angav föreningens syfte:

”Föreningen har till ändamål att i de vid Bottniska och Finska viken belägna kusttrakterna samt därvarande skärgård praktiskt befrämja skogskultur, samt i mån av tillgångar utsträcka sin verksamhet även till andra delar av Finland”.

I de nuvarande stadgarna är syftemålet detsamma med tillägg om allsidig befrämjande av skogsbruket samt upplysnings- och informationsverksamhet.Tidningen Skogsbruket

Facktidning för privatskogsbruket

Skogsbruket ges ut av Föreningen för Skogskultur r.f. sedan år 1931. Skogsbruket är en specialtidskrift för dagens skogsbrukare och -ägare. Den skriver om privatskogsbruket ur de flesta synvinklar. Den rapporterar också om naturvård, forskning och utvecklingen inom skogsindustrin.


Ta kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om verksamheten. 

Styrelsen

Ordförande Björn Stenmark, tfn 050 527 2309
bjorn.stenmark@skogscentralen.fi

Viceordförande Robert Lindqvist, tfn 0400 269 879
robert.lindqvist@upm.com

Sekreterare Inge-Maj Boström, tfn 046 536 5400
foreningen.for.skogskultur@gmail.com 

Medlem Sofia Kronberg, tfn 050 355 1201
sofia.kronberg@gmail.com

Medlem Robert Lindholm, tfn 040 509 5934
tr.lindholm@gmail.com

Medlem Siv Vesterlund-Karlsson, tfn 044 725 7570
siv.vesterlund.karlsson@gmail.com

Skogsägarrepresentant Mickel Nyström, tfn 040 775 5830 
mickel@strommagard.fi

Suppleant Sune Haga, tfn 050 460 4778
ssghaga@gmail.com

Suppleant Martin Sjölind, tfn 050 581 1763
martin.sjolind@skogscentralen.fi

Suppleant Danne Mattsson, tfn 050 541 2556
danne.mattsson@upm.fi

Suppleant Kåre Pihlström, tfn 044 511 6306
kare.pihlstrom@forestal.fi

  Bli medlem!

  Om du vill ansöka om medlemskap, fyll i ansökningsblanketten HÄR.

  Vill du ha närmare information om föreningen, ta kontakt med oss:

  Föreningen för Skogskultur r.f. 
  C/O Inge-Maj Boström

  +358 46 536 5400

  foreningen.for.skogskultur
  @gmail.com

  Skogsstigen 4
  10210 INGÅ

  Ta kontakt

  posti@kaustisenjasenkorjaus.fi

  Skogsstigen 4
  10210 INGÅ