LEDAREN I SKOGSBRUKET 3 / 24

Tid att prata

Skriven av Björn Stenmark, chefredaktör och ordförande i Föreningen för skogskultur r.f.

Har du som skogsägare tagit dig tid att prata om skogen med dina barn? Om du äger och sköter om en skog borde dina barn vara medvetna om det. På vilket sätt pratar du om skogen och om skötseln av den?

Om skogen är något du bara äger och ibland får en inkomst från, men som oftast bara ödslar dig energi och pengar, visar du kanske inte upp en så positiv bild av skogsägandet. Kanske är du en passionerad skogsbrukare som ser möjligheter överallt och gläds åt att det kommer in pengar tack vare fotosyntesen som får skogen att växa. Det väsentliga är att du som skogsägare har något slags förhållande till din skog. Förhållandet till ett skogsinnehav kräver likt alla förhållanden ibland mera jobb och ibland mindre.

Vad är det då i skogsägandet som kan liknas vid ett förhållande? Exempelvis kan man genom skogsskötsel försöka styra skogens tillväxt och utveckling i en viss önskad riktning. Ibland går det som man önskar sig, men lika ofta stöter man på hinder på vägen som gör att man får jobba extra hårt för att få skogen att utvecklas så som man önskar. Detta gäller framför allt för yngre skogsbestånd.  Frosten slår till vid fel tillfälle, älgen tycker att de nyplanterade tallarna smakar extra bra och sly och gräs växer om de nyplanterade plantorna under sommaren. Dessa utmaningar är samtidigt vad som skapar ett fördjupat förhållande till skogen, genom att övervinna dem kan du som skogsägare glädjas ännu mer åt de positiva delarna i att äga skog. När en väl omskött skog växer över förväntan växer förhållandet ytterligare.

Du som skogsägare förstår förstås detta mycket bra, men hur kan du kommunicera ut det till dina barn? Dina barn står en dag i tur att ta över skötseln av din skog som då blir deras skog, och du behöver därför börja prata i god tid om det givande med att äga skog. Såväl de utmaningar man kan stöta på som också vilka belöningar det kan ge. Belöningar inte bara i form av pengar på kontot, utan också glädjen i att följa med hur skogen utvecklas.

Nu är det sommar och förhoppningvis har de flesta mer tid för att träffas under mer avslappnade fomer. Nu är rätt läge att börja prata om skogen med dina barn.

I detta nummer av Skogsbruket får vi ta del av ivriga barn och unga som trivs i skogen genom Föreningen för Skogskulturs finansierade kurser och skogsexkursioner! Bland annat 4H:s skogsröjarkurs för ungdomar i Västankvarn och Billnäs lågstadieskolas skogsdag på Skarpkulla i Pojo. Vi får också följa med på de som valt skogen som framtida yrke, Agroforststuderandenas, exkursion till bland annat Åland.

Skogliga sommarhälsningar!

Skribent: Björn Stenmark

Björn Stenmark ordförande föreningen för Skogskultur
Skogskultur Björn Stenmark ordförande