Aktuellt

Vi är tyvärr tvungna att avblåsa årets arrangemang av Sommarexkursionen i Österbotten den 4-5.6. på grund av för lågt deltagarantal.
Ta tillfället i akt och anmäl er nu! Vi bjuder på utbildning, information och trevlig samvaro för både skogsproffs och skogsägare.
Under Sommarexkursionens middag den 4 juni 2024 utdelas traditionellt Skogskulturs heders- och förtjänsttecken. Förslag till mottagare av hederstecken riktas till Föreningen för Skogskultur.
För tillfället ställer Google till med problem för Android- användarna av Skogsbrukets app.
Föreningen för Skogskultur r.f. håller håller sitt stadgeenliga årsmöte torsdagen den 21.3.2024 kl 13.00.
Det är äntligen dags för Skogskulturs traditionella sommarexkursion som i år firar 100-års jubileum!
Så här gör du för att aktivera ditt konto och få åtkomst till e-tidningen.
Vi kommer att så långt som möjligt frångå pappersfakturor på grund av skenande postkostnader.
Från och med 2024 finns tidningen Skogsbruket även som e-tidning.
Det är igen dags för tävlingen Årets skogsentreprenör i Svenskfinland!