Sommarexkursionen tyvärr inhiberad

Vi är tyvärr tvungna att avblåsa årets arrangemang av Sommarexkursionen i Österbotten den 4-5.6. på grund av för lågt deltagarantal.

Det har visat sig att bland annat tidpunkten varit utmanande för många av de stora aktörerna. Eftersom Föreningen för Skogskultur som arrangör är mån om kvaliteten på evenemanget och att samtidigt hålla kostnaderna inom rimliga gränser för deltagarna ser styrelsen ingen annan utväg än att avboka Sommarexkursionen för denna gång.

En stor viktig och bärande faktor för Sommarexkursionen är och har varit den sociala samvaron och gemenskapen för den finlandssvenska skogsbranchen. Därför blickar vi framåt för att hitta en optimal lösning för Sommarexkursionens framtida former så att så många som möjligt har möjlighet att delta, träffas och förkovra sig.

Alla som bokat hotell och inte ämnar hålla rummet bör avboka snarast möjligast hälsar man från Stadshotellet i Jakobstad.

Vi återkommer och önskar en trevlig sommar i skoglig anda!