Presentation av styrelsen 2023

Föreningen för Skogskultur styrelsen 2023 (2)

Vår suveräna glada styrelse återvaldes på föreningens årsmöte i mars 2023. Nu är det dags att ge en lite närmare presentation av medlemmarna i Föreningen för Skogskulturs styrelse!

Björn Stenmark

Ordförande

Var bor du?
Jag bor i Jakobstad, hemma från Purmo.

Vad jobbar du med:
Jag har studerat till skogsbruksingenjör i Ekenäs under början av 1990-talet. Har under åren kompletterat med utbildningar, den senaste examen jag avlagt är en högre yrkeshögskoleexamen vid Novia inom Natural Resources Management. Dessutom har jag också en processkötarexamen inom pappersindustrin, vilket gav mig en bättre helhetsbild av hela skogssektorn. Jag jobbar som kundchef på Finlands skogscentral, södra serviceområdet. Jobbet som kundchef innebär att jag har ansvar för det riktade kundarbete som vi gör inom skogscentralen. Började jobba på Skogscentralen 1999 och under de första åren inventerade jag skogslagens viktiga livsmiljöer. Efter det har jag jobbat med Metso-programmet, rådgivning, kurser, skogsbruksplanering och under de senaste 10 åren främst med kundrelaterade uppgifter.

Varför sitter du i föreningens styrelse:
Jag har varit medlem under ganska många år. Har till och med fått informationspriset för många år sedan. Under de mest hektiska småbarnsåren fanns det inte tid eller ork för engagemang i någon större omfattning för denna förening eller någon annan. Tidigare ordförande Tomas Landers tog kontakt när han var på väg att avgå som ordförande och frågade om jag hade intresse och först svarade jag lite svävande att kanske. Efter några dagars betänketid kom jag till att detta är ett uppdrag som jag kan tänka mig att ta. Efter att under det första året bekantat mig vad det innebär att vara ordförande för denna förening så kan jag bara konstatera att föreningens grunduppgifter är minst lika aktuella idag som när föreningen grundades i tiderna. Debatten kring skogen är minst sagt het och fakta blandas ihop med känslor. Att få ut faktabaserad information till skogsägare, skogsproffs och den breda massan om skogsbruk är viktig. Stora förändringar har skett i det finska skogsbrukandet och stora utmaningar kvarstår i framtiden, där ser jag att föreningen har en viktig roll som oberoende part lyfta fram faktabaserad information. Föreningen har många år på nacken, men vi i styrelsen jobbar för att föreningen skall vara en förening som ligger rätt i tiden.

Vad betyder skog för dig:
Skog för mig betyder både jobb och fritid. Numera är det mera sällan som jag har arbetsrelaterade uppgifter i skogen, men en stor del av min fritid tillbringar jag i skogen. Jag har under många år haft terrängcykling som hobby och det blir nästan dagligen en runda längs med stigarna i Jakobstadsnejden. Jag jobbar även den del i mina föräldrars skog både med skogsvårdsarbeten och hugger även en hel del ved varje år. Skogen är en viktig källa för rekreation och avkoppling samt ger även bröd på bordet.

Hur njuter du mest av skogen:
Jag njuter mest av skogen från cykelsadeln eller under en höstlig kaffepaus när jag hugger ved.

Ditt bästa råd och tips för skogsägare:

  • Det är du som bestämmer i din skog.
  • Var nyfiken och fråga av oss skogsproffs så hjälper vi gärna till.

Sociala medier:

Siv Vesterlund-Karlsson

Viceordförande

Var bor du?
Jag är född och uppvuxen på Nagu i den åboländska skärgården och har via studier i Ekenäs och Tyskland landat på Kimitoön, där jag nu bott i 15 år.

Vad jobbar du med?
Jag har i cirka ett års tid köpt virke för Westas Group Oy. Jag har ett stort område, som betyder att jag får bekanta mig med många olika sorters skogar och många spännande människor. Avsiktligt har jag velat bekanta mig med olika arbetsuppgifter inom skogsbruket, vilket betyder att jag jobbat som skogsansvarig på Söderlångvik gård, uppköpare för Metsä Group och även som områdesansvarig på skogsvårdsförening. I alla arbeten har det varit min ledstjärna att informera skogsägarna om olika alternativ och tillika bredda min egen kunskap.

Mina grunder i skogsbruk lärde jag mig under skogsbruksingenjörs-studierna och längs med åren har det också blivit en hel del tilläggsutbildningar.

Varför sitter du i föreningens styrelse? 
Föreningen har en viktig uppgift som förmedlare av skoglig information. Vi omges plötsligt av en massa information om skog och skogsbruk. Tidningen Skogsbruket har en viktig uppgift i att försöka förklara vad alla nya möjligheter och all ny information betyder för den enskilda skogsägaren.Jag har rätt så många gånger haft förmånen att få berätta för skolbarn om skog. Många gånger utgår man kanske från att barn på landsbygden har ett naturligt förhållande till skogsbruk, men så är det inte. Det är viktigt att Föreningen för Skogskultur möjliggör att barn i varierande ålder kan bekanta sig med praktiskt skogsbruk.

Vad betyder skog för dig?
I skogen är det oftast jag, hunden och (tyvärr) telefonen. Ibland är vi på jobb i skogen, ibland jagar vi och ibland bara njuter vi av tillvaron. Jag får ofta frågan om jag har någon favoritplats i skogen, men jag hittar favoriter i plantskogen, i den förnyelsemogna skogen och till och med på kalytan. Alla ställen har sin charm och jag njuter av att vara en del av helheten.

Hur njuter du mest av skogen? 
Vissa dagar är ett svettigt pass med röjsågen det bästa, ibland är harpasset det bästa stället på jorden och om vårarna står vi med barnen vid rännilen i den egna skogen och bara njuter av hur det forsar och porlar. Eller nåja, sanningen är ju att jag ropar åt pojkarna att inte bli blöta då de leker med det iskalla vattnet och att de minsann får springa hem genomsura. Skogen och naturen bjuder varje dag på nya upplevelser!

Ditt bästa råd och tips för skogsägare! 
Lär känna din skog! Ta en promenad åtminstone varje årstid. Det du gör i din skog är en del av ett långt oavbrutet omlopp. Jag tror starkt på att det inte finns varken skogsfackmän eller skogsägare som avsiktligt vill förstöra skogen. Vi jobbar med naturen och gör så gott vi kan för att kunna njuta av egendomen ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Robert Lindholm

styrelseMedlem

Var bor du?
Jag är en före detta Esbobo som via omvägar hittat hem till en liten gård i Raseborg.

Vad jobbar du med?
Efter en masterexamen i skogshushållning från Sveriges Lantbruksuniversitet sökte jag mig tillbaka till Finland. Jag jobbar idag som skogschef och förvaltar en större jord- och skogsegendom.

Varför sitter du i föreningens styrelse? 
Jag valdes till styrelsemedlem i april 2015. Styrelsearbete har varit givande och jag tror starkt på denna anrika förenings verksamhet. Att bedriva upplysnings- och informationsverksamhet är lika viktigt idag som år 1910 då föreningen grundades. Vi har många intressanta projekt på gång och jag ser ljust på föreningens framtid. 

Vad betyder skog för dig? 
Skog är mitt yrke, en hobby och det landskap vi finländare lever i. 

Hur njuter du mest av skogen? 
Under tidiga morgnar och sena kvällar. Alla säsonger har sin charm men visst är jaktsäsongen den viktigaste tiden i mitt skogsår. 

Ditt bästa råd och tips för skogsägare! 
Sköt din skog. Den växer snabbare än du tror.

Sociala medier:

Mickel Nyström

styrelseMedlem

Var bor du?
Bor i Korpo där jag driver hemgården. 

Vad du jobbar med: 
Är utbildad Agrolog från YH Novia i Ekenäs. Driver hemgården i Korpo sen 2019 med jord- och skogsbruk som grundpelare och hyresstugor och småbåtshamn som tillägg. Jobbade som lantbruksförsäljare några år efter studierna och innan generationsskiftet. 

Varför sitter du i föreningens styrelse? 
Jag tycker att föreningen har en viktig position inom skogsbranschen på svenska i Finland, som oberoende part och informationskanal. Speciellt nu i en tid av kritik av skogsbruket i Finland tycker jag det är extra viktigt att vara med och lyfta fram skogen som den resurs den är. Jag kom med i styrelsen som utomstående skogsägarrepresentant någon gång under Covid-tiden. 

Vad betyder skog för dig?
Skogen är ett andningshål. Både under fritid och arbete. Skog skall vårdas och skötas.

Hur njuter du mest av skogen?
Genom att vandra i den. Tidiga morgnar är bäst i september och oktober då luften ännu är varm, men morgonen kylig. Helst i sällskap av en jakthund på sökrunda och med den egna målsättningen att hitta svamp. 

Ditt bästa råd och tips för skogsägare!
Lyft blicken som skogsägare och siktet inställt på framtiden och kommande generationer. Det ska finnas stolthet i att få förvalta skog!

Robert Lindqvist

styrelseMedlem

Var bor du? 
Hemma från Karleby , bosatt i Purmo

 Vad du jobbar med: 
Utexaminerades 1985 som skogsarbetsledare. Har jobbat inom UPM från 1983 (dåvarande Schauman) med varierande uppgifter på fältet allt från skärgårdsflottning, rotmätning, drivningsförman, skogsexpert och nu 3:e gången som skogskundsansvarig (virkesköpare).

Varför sitter du i föreningens styrelse? 
Blev tillfrågad av Greger Erikslund att fortsätta efter honom (minns inte året). Anser det vara viktigt att vara med och fortsätta med föreningens uppgift, den är ack så viktig i dessa tider!

Vad betyder skog för dig? 
Skogen är ett andningshål som ger ro åt själen, vi får aldrig glömma allemansrätten som ger oss möjlighet att vandra i den.

Hur njuter du mest av skogen? 
När jag är med mina taxar och kompisar på jakt.

 Ditt bästa råd och tips för skogsägare! 
Gå igenom skogen varenda ett år i maj för att se vad som behövs göras.