Ny reviderad upplaga av Skogsbruket Handbok utkommer i augusti!

En ny reviderad upplaga av Skogsbrukets Handbok utkommer i augusti! Beställ ditt exemplar redan idag!

På skogsbranschens och speciellt skogsbruksläroanstalternas begäran har Föreningen för Skogskultur beställt en ny svensk översättning av den klassiska handboken. En svensk version har inte utkommit sedan 2015 och är slut i lager sedan flera år. En ny uppdaterad upplaga på svenska gagnar inte bara studerande inom natur- och skogsbruk utan även informationstörstande skogsägare. Mycket har hänt sedan senaste utgåva så alla detaljerangående den nya stödreformen och andra förnyelser har uppdaterats fullständigt. Även gallringsmallarna har reformerats.

Skogsbrukets handbok handlar om skogsbruk och skogsskötsel ur privatskogsbrukets synvinkel. Skogsbrukets Handbok är ett lexikon och en verklig ”skogsbibel” med allt från grunderna i god skogsskötsel och skogsförnyelse till generationsväxling och lönsamhet.

Översättningen är gjord av Romi Rancken.

Mer information om boken samt beställningsformullär hittas HÄR