Nu är det dags att nominera kandidater till heders- och förtjänsttecken!

Under Sommarexkursionens middag den 4 juni 2024 utdelas traditionellt Skogskulturs heders- och förtjänsttecken. Förslag till mottagare av hederstecken riktas till Föreningen för Skogskultur.

Ansökningsblankett samt en komplett sammanställning över heders- och förtjänsttecken hittar
du på sidan Understöd & Stipendier

Ansökan kan sändas per e-post till foreningen.for.skogskultur@gmail.com och bör vara Föreningen för Skogskultur tillhanda senast den 21 maj.

Förtjänst- och hederstecken överräcks till personer som har utfört ett förtjänstfullt värv inom skogsbruket. Nomineringen kan göras av privata personer, företag eller organisationer som på detta sätt önskar uppmärksamma och visa sin uppskattning.