INFORMATION till dig som är Skogsbruket-prenumerant!

Vi kommer att så långt som möjligt frångå pappersfakturor på grund av skenande postkostnader. Om du fortfarande får en pappersfaktura och vill få den elektroniskt, vänligen meddela din e-postadress till skogsbruket@atex.com eller ring Alex som sköter våra prenumerationsärenden 03-42465396.

Alternativt gå in via din nätbank och gör avtal om e-faktura. För pappersfakturor debiteras i fortsättningen en avgift på 10 euro.