Åsikter och tankar mognar

En tidigare kollega till mig sade lite provocerande att det inte finns någon som är lika grön som ett skogsproffs som går i pension. Med detta avsåg han att de, som ständigt rör sig i markerna, lär sig se hur saker och ting hänger ihop. Gör man stora ingrepp, lär man sig att det även krävs hänsyn till naturen för att inte rubba dess kretslopp. Har man dessutom vidtagit åtgärder, som inte lyckats till alla delar, lär man sig den hårda vägen.

Samma skogsproffs bjöd också in mig till en del av sin egen skog som han hade sparat länge. När vi gick in i beståndet tog han av sig mössan av respekt för träden. Själv håller jag nog mössan, eller hjälmen, på i skogen. Men det finns ett värde i tanken, som han lyfte fram: Skogsproffsens och ägarnas åsikter mognar över tid. Man får en större insikt och ser följderna av de åtgärder man vidtar, inte bara ur ett grönt perspektiv. Det gröna perspektivet mognar fram på olika sätt och respekten för naturen ser annorlunda ut när man rört sig i skogen under ett helt liv.

De flesta, som förnyat ett område, vet att stora förändringar sker efter att området avverkats. Delar av området växer bra, medan andra delar inte vill ta sig, hur man än försöker. Detta är erfarenheter som man tar med sig nästa gång man påbörjar en förnyelse. Man anpassar åtgärderna bättre och smartare. Erfarenheterna gör att man utvecklas. Erfarenheterna gör också att man väljer att inte förnya alla områden, utan låter en del förbli opåverkade. Även förändringar i de arter som lever i skogen ser man tydligare när man ständigt rör sig i markerna. Det väcker också tankar kring hur man inte bör göra för att hålla skogen livskraftig på många plan.

Dessutom gör erfarenheten att man inser att de fel och misstag, som man gör i sitt skogsbruk, syns länge, åtminstone ur ett människo-
livsperspektiv. Naturen korrigerar nog det mesta över tid, tidsperspektivet är bara väldigt långt. Till all lycka lär vi oss och korrigerar våra handlingar. Åsikter och handlingar mognar.

Ströva igenom din skog några gånger per år och se över om det finns områden där utvecklingen gått i rätt riktning, men se även på de områden där det inte gått lika bra. Ta ett skogsproffs eller en annan skogsbrukare, som du ber att få bolla dina idéer med, till din hjälp. Erfarenhetsutbyte med andra är alltid guld värt. Formulera klart vad du undrar över och diskutera er fram till hur man ska göra nästa gång. Vad bör du göra för att ha en framtidssäkrad skog?