Anmälningen till Sommarexkursionen är nu öppen!

Vartannat år arrangeras föreningens berömda Sommarexkursion som är den enda i sitt slag. Här samlas skogsägare och proffs från hela Svenskfinland till föreläsningar, exkursioner och den så viktiga sociala samvaron. Ta tillfället i akt och anmäl dig nu!

Mer information samt anmälning »